Copyright


De bezoekers van deze internetsite mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de internetsite van Het Zilverpand opgeslagen informatie openbaar maken, wijzigen of verveelvoudigen zonder vooraf gekregen toestemming van het management. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Deze website is een creatie van Stardekk.